dinsdag, 15. mei 2012 - 10:25

Ondernemers Overijssel vrezen uit- en afstel investeringen

Ondernemers vrezen dat een aantal van de door het kabinet voorgenomen infrastructurele investeringen niet door zullen gaan nu het kabinet demissionair is.

Volgens Hans Kroeze, provinciaal voorzitter van VNO-NCW in Overijssel, is de druk op de Tweede Kamer groot. Vertragingen in de infrastructurele projecten zijn onacceptabel.

“Het is normaal dat je bij een demissionair kabinet nagaat welke onderwerpen eventueel controversieel zullen worden. Maar een halt toeroepen aan investeringen die al zijn toegezegd, is onbehoorlijk”, aldus Kroeze. Hij noemt een paar voorbeelden van projecten in Overijssel, die in de schijnwerpers lijken te zijn gekomen: het stationsproject in Zwolle, het verbeteren van de N50 verbinding Ens-Emmeloord (verbinding met Flevoland), het programma hoogfrequent spoor en de besluitvorming over een nieuwe sluis bij Eefde.

Dit laatste is saillant omdat deze winter de sluisdeur naar beneden kwam en vijf weken lang niet meer open kon. “Het kan niet zo zijn dat door de val van het kabinet de nieuwe sluis weer op de lange baan wordt geschoven, net nu duidelijk is geworden hoe groot het risico is als we niet snel iets doen” zegt Kroeze, die hierin bijval vindt van de overige regionale voorzitters van VNO-NCW in Overijssel, Jur Zandbergen en Jacco Vonhof. De werkgevers hebben aan Provinciale Staten en aan de Tweede Kamer laten weten geen uitstel van besluitvorming te willen, net nu alle discussies hierover met goed gevolg zijn afgesloten.

Volgende week vergadert de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu over de lijst met controversiële onderwerpen. Daarna zal duidelijk worden of de projecten voorlopig wel of niet doorgaan.
Provincie:
Tag(s):