donderdag, 24. mei 2012 - 10:11

Ondernemers provincie Utrecht nog steeds somber

Almere

De economische krimp gaat niet voorbij aan de ondernemers in de provincie Utrecht. Terugkijkend op het eerste kwartaal van 2012 zijn de ondernemers overwegend somber.

De verwachtingen voor het derde kwartaal laten echter een lichtpuntje zien: meer ondernemers verwachten een groeiende export. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) voor het tweede kwartaal van 2012, toegespitst op de provincie Utrecht.

De Utrechtse ondernemers zijn onverminderd somber gestemd over het economisch klimaat. Maar liefst 45% zag een verslechtering terwijl slechts 5% een verbetering ziet. De verwachtingen zijn iets minder negatief. Dit beeld is vooral te zien bij de omzet waarbij Utrecht achterblijft bij het Nederlandse gemiddelde.

Wat betreft de te verwachten omzet is de bouw het meest somber. Bij de export is een positieve verwachting waarneembaar: er zijn meer ondernemers die een stijging verwachten dan een daling. Als dit echt gerealiseerd wordt, is dat een belangrijke opsteker voor de regionale economie.

De personeelssterkte blijft zowel in de provincie Utrecht als in Nederland als geheel een zorgelijk beeld oproepen. Dit sluit aan bij de opgelopen werkloosheid van 5,9% die in maart door het CBS werd gerapporteerd.
Ook de resultaten ten aanzien van investeringen en winstgevendheid zijn zorgwekkend. De meeste ondernemers verwachten wederom een daling en dat is slecht nieuws voor een al krimpende economie.
Provincie:
Tag(s):