maandag, 8. oktober 2012 - 20:15

Onderzoek en zoeking door dierenpolitie

Naar aanleiding van binnengekomen informatie heeft de dierenpolitie van Gelderland-Zuid in samenwerking met de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) maandag een zoeking gedaan in een woning annex bedrijf in de gemeente Lingewaal.

De politie trof in totaal 22 ernstig verwaarloosde honden aan en nam diverse goederen waaronder dierengeneesmiddelen en munitie in beslag. Drie personen zijn als verdachte gehoord. Proces-verbaal wordt opgemaakt.

Na een fase van voorbereiding en afstemming ging de politie, waaronder dierenpolitieagenten en recherche, samen met medewerkers van de NVWA vanmorgen naar het betreffende adres. Naast de 80-jarige eigenaresse waren nog twee personen aanwezig, een 44-jarige man en 40-jarige vrouw uit de gemeente Lingewaal. Alle drie zijn ter plaatse als verdachte gehoord. De verdenkingen hebben betrekking op overtreding van de Gezondheids- en welzijnswet dieren, Wet Wapens en munitie en Wet Milieubeheer (illegale afvalverbranding). In het onderzoek zijn inmiddels enkele getuigen gehoord.

De doorzoeking vond plaats onder leiding van de rechter-commissaris. Agenten troffen verboden munitie(delen) aan en een hoeveelheid oude en/of gevaarlijke dierengeneesmiddelen. Deze goederen zijn evenals drie computers voor het onderzoek in beslag genomen.

Alle op het terrein aangetroffen dieren zijn op welzijn gecontroleerd. Voor paarden, vogels en kippen bleek de situatie voldoende in orde. Voor 22 honden was dit zeker niet het geval. Zij werden in verwaarloosde staat aangetroffen. Een specialist van de NVWA op het gebied van het Honden- en kattenbesluit (geldig bij bedrijfsmatig gebruik van een kennel) heeft de aangetroffen situatie beoordeeld. Daaruit bleek dat de leefomstandigheden van deze dieren onhygiënisch en ongezond was en hen de nodige zorg werd onthouden (artikel 37).
Er zal bestuursdwang worden opgelegd, wat inhoudt dat er binnenkort een hercontrole plaatsvindt. Zijn de omstandigheden niet verbeterd cq de kennels niet schoon, dan worden de honden bestuursrechtelijk in beslag genomen; daarna volgt waar mogelijk herplaatsing. Eén erfhond had geen beschikking over een droog nachtverblijf, dat op grond van het Waak- en heemhondenbesluit wel verplicht is.

Dit was de eerste keer in het gebied van Politie Gelderland-Zuid sinds de invoering van de dierenpolitie een jaar geleden, dat zij een zoeking heeft gedaan. In totaal zijn er in het korps zes dierenagenten opgeleid die regionaal worden ingezet. De agenten hebben al op ruim 800 meldingen gereden, variërend van pony’s met verwaarloosde hoeven, illegale slacht en verwonde of gedode dieren. In zo’n 50 gevallen is er een dossier opgemaakt dat naar het Openbaar Ministerie is gestuurd.
Er wordt zowel buiten als binnen politie, bijvoorbeeld met wijkagenten, samengewerkt in de aanpak van meldingen. Partners zijn bijvoorbeeld de eerder genoemde NVWA, maar ook de LID (Landelijke Inspectie Dienst), Dierenambulance, Dierenbescherming en locale dierenwelzijninstanties en dierenartsen.
Provincie:
Tag(s):