maandag, 4. juni 2012 - 15:45

Onderzoek geluidshinderbeleving TT Circuit en omgeving

Assen

De provincie Drenthe en de gemeente Assen laten een onderzoek uitvoeren naar de geluidshinderbeleving rondom het TT Circuit.

Bijna 7.000 huishoudens in de Asser wijken Baggelhuizen en deels Kloosterveen en de dorpen Witten, Laaghalerveen, Hooghalen, Smilde en Bovensmilde ontvangen deze week een vragenlijst per post.

In 2011 hebben de provincie Drenthe en de gemeente Assen samen met (natuur)organisaties en bewoners rondom het TT Circuit afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het circuit en de omgeving. In deze afspraken is ook vastgelegd dat er maatregelen komen voor de beperking
van hinderbeleving.

De enquête moet duidelijk maken hoe omwonenden geluid op dit moment ervaren. Geluid van het TT Circuit, maar ook van verkeer op de A28, festiviteiten bij de TT Hall of Baggelhuizerplas en andere geluidsbronnen in de omgeving. De resultaten worden gebruikt om de juiste maatregelen te bepalen en de ontwikkeling van de hinderbeleving te volgen. De meting wordt in de toekomst herhaald op een nader te bepalen tijdstip.

Onderzoeksbureau Motivaction voert het onderzoek uit. Het bureau heeft ervaring met vergelijkbaar onderzoek in het land, bijvoorbeeld in het gebied rondom luchthaven Schiphol. De resultaten worden anoniem verwerkt. Inzenders maken kans op twee toegangskaarten voor
het Drents Museum.
Provincie:
Tag(s):