woensdag, 11. januari 2012 - 19:48

Onderzoek naar mogelijkheid voor tracé buizenzone langs N33

De provincie Groningen laat een tussentijds onderzoek uitvoeren naar de voor- en nadelen van een eventueel tracé van een buizenzone langs de N33. De Stichting Buizenzone Eemsdelta wil een buizenzone aanleggen tussen de Eemshaven en Delfzijl.

Voor drie tracés zijn al een Milieu Effect Rapport (MER), een Landbouw Effect Rapport (LER) en een Maatschappelijke Kosten-batenanalyse opgesteld. Het gaat hierbij om het Leermenstracé, het Holwierdetracé en het Eems-Dollardtracé.

Uit inspraakreacties op deze rapporten kwam meerdere malen de suggestie naar voren om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een tracé langs de N33. Deze suggestie neemt het college van GS over. Op basis van de uitkomsten van het tussentijdse onderzoek bepaalt het college van GS of een tracé langs N33 daadwerkelijk als volwaardig nieuw alternatief in het kader van het MER en het LER moet worden toegevoegd en onderzocht. Het onderzoek wordt begin 2012 uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):