woensdag, 29. augustus 2012 - 14:22

Onderzoek naar nieuw ontwerp stembiljet

Den Haag

Om te komen tot een nieuw ontwerp van het stembiljet is een aantal testen gedaan met drie ontwerpen voor een nieuw stembiljet. 'Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt de uitkomsten van de testen positief', meldt het ministerie woensdag.

Uit de tot nu toe uitgevoerde testen blijkt onder andere dat het tellen van de stemmen met de nieuwe ontwerpen minder tijd kost. De minister wil met de drie ontwerpen dit jaar verder gaan met testen.

Zo zal bij de komende verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op enkele locaties een test worden uitgevoerd. De minister heeft woensdag de Tweede Kamer over het onderzoek naar de nieuwe stembiljetten geïnformeerd.

Met het nieuwe stembiljet wordt beoogd dat kiezers die blind of slechtziend zijn zelfstandig met het stembiljet kunnen stemmen en dat kiezers die laaggeletterd en/of de Nederlandse taal niet machtig zelfstandig met het stembiljet kunnen stemmen.

Het nieuwe stembiljet moet geschikt zijn om elektronisch te kunnen verzenden aan kiezers in het buitenland en het moet gemakkelijker te tellen zijn al dan niet met elektronische hulpmiddelen.
Provincie:
Tag(s):