woensdag, 25. januari 2012 - 19:17

Onderzoeken maatregelen tegen wateroverlast.

Het projectplan Droge Voeten 2050 beschrijft hoe de noordelijke provincies en waterschappen de komende jaren samen onderzoeken hoe zij wateroverlast vanuit de boezemsystemen van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s tot 2050 kunnen tegengaan.

Deze studie vindt plaats van 2012 tot 2014. Het project levert medio 2014 een pakket aan maatregelen op tegen deze wateroverlast. Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe gaan akkoord met het projectplan en de startnotitie Droge Voeten 2050. De dagelijkse besturen van de waterschappen buigen zich half februari over het projectplan en de startnotitie. Voor de uitvoering is een totaal bedrag van € 875.000 nodig, de provincie Groningen stelt hiervoor € 289.750 beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):