donderdag, 11. oktober 2012 - 15:46

Ontslag dreigt voor 250 medewerkers provincie Zuid-Holland

Voor 250 van de 2.000 medewerkers van de provincie Zuid-Holland dreigt ontslag. Abvakabo FNV heeft samen met de andere vakbonden een jaar met de provincie onderhandeld over een sociaal beleidskader, maar de provincie wijst nu het voorstel van de bonden af

De grootste bond voor overheidspersoneel vindt het onacceptabel dat medewerkers zonder uitzicht op een baan worden ontslagen, terwijl er bij de provincie in de nabije toekomst een tekort aan gekwalificeerd personeel ontstaat.

Abvakabo FNV-bestuurder José Klerks: “De bonden willen dat boventallige provinciemedewerkers van werk naar werk worden begeleid. In de onderhandelingen hebben wij steeds naar fatsoenlijke oplossingen gezocht, maar blijkbaar is de provincie daar niet toe bereid. Zuid-Holland kiest niet voor een investering in haar medewerkers, maar voor kille bezuinigingen.”

De provincie Zuid-Holland heeft aangekondigd eenzijdig een sociaal beleidskader op te stellen, waarbij er geen ruimte is voor verdere onderhandelingen. Dit is voor Abvakabo FNV onaanvaardbaar, omdat in de overheidssector de werkgever overeenstemming moet bereiken met de vakorganisaties. De bonden beraden zich dan ook op stappen tegen de provincie.
Provincie:
Tag(s):