maandag, 13. februari 2012 - 8:23

Ontslag voor duizenden jonge leerkrachten in het basisonderwijs

Er is in het basisonderwijs een gedwongen uittocht van duizenden vaak jonge leerkrachten gaande.

De oorzaak van de ontslaggolf is een opeenstapeling van bezuinigingen in het primair onderwijs. Dit schrijft de Volkskrant maandag.

Op het totale budget van circa 9,5 miljard euro Rijksbijdrage wordt volgens de sectororganisatie PO-Raad jaarlijks een bedrag van ruim 900 miljoen euro gekort.
Bestuurslid Simone Walvisch van de PO-Raad zegt inde Volkskrant : 'Basisscholen komen financieel steeds meer in de problemen. Klassen worden daardoor weer groter, voor conciërges is minder geld, op schoonmaak wordt bezuinigd en collega's die extra zorg en ondersteuning leverden, komen vast voor een groep te staan. Schoolbesturen willen geen leerkrachten ontslaan. Maar het zal toch moeten.'

Dat het verlies van duizenden banen komt door 'stille bezuinigingen' wordt door minister Van Bijsterveldt bestreden. Volgens haar maken de genoemde maatregelen maar een klein deel uit van de bekostiging en de gestegen werkgeverslasten zijn volgens Van Bijsterveldt 'ruimschoots gecompenseerd'. Echter het grootste deel van de kosten zou zitten in de salarissen. Stijgende werkgeverslasten zijn dus alleen met personeelsreductie op te vangen.
Provincie:
Tag(s):