dinsdag, 8. mei 2012 - 14:36

Ontzetting over hoge boetes voor chauffeurs in Frankrijk

Den Haag

Europarlementariers Corien Wortmann-Kool (CDA) en Peter van Dalen (ChristenUnie) zijn geschokt door de hoge boetes die buitenlandse vrachtwagen- en touringcarchauffeurs opgelegd krijgen in Frankrijk voor het niet naleven van administratieve regels.

Ze roepen Eurocommissaris Kallas van Transport daarom op om actie te ondernemen: "Het kan niet de bedoeling zijn dat kleine overtredingen, die geen gevaar vormen voor verkeersveiligheid, bestraft worden met boetes van ruim 10.000 euro.

'Werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is zeer content met de oproep van beide Europarlementariërs. TLN pleit al jaren in Brussel voor het uniformeren van de handhavingsregels in Europa waarbij de nadruk dient te liggen op controle naar de geest van de wet. Controles zijn een instrument om te zorgen dat regels worden nageleefd en de verkeersveiligheid wordt verbeterd, maar moeten geen doel op zich worden om geld in het laadje te brengen", aldus Wortmann en Van Dalen.
Provincie:
Tag(s):