donderdag, 20. december 2012 - 15:31

Onvoldoende aanknopingspunten van schending ambtsgeheim liquidatieproces

Amsterdam

De Rijksrecherche heeft het onderzoek naar mogelijke schending van het ambtsgeheim over de vrijlating van La S., kroongetuige in het Amsterdamse liquidatieproces, afgerond. Het onderzoek heeft geen aanknopingspunten opgeleverd.

Op 7 juni 2012 publiceerde journalist M. Haenen in een artikel in NRC Next dat La S. drie dagen eerder was vrijgelaten. In het artikel staat dat de journalist zich baseert op informatie van opsporingsbronnen. De advocaat van La S, mr. Korver, deed op 27 juni aangifte bij het OM van schending van het ambtsgeheim.

De Rijkrecherche heeft meerdere mensen verhoord maar deze verhoren hebben geen duidelijkheid verschaft over wie de ‘opsporingsbronnen' zouden kunnen zijn waarop journalist Haenen zich baseert. Ook is in kaart gebracht wie op de hoogte waren of op de hoogte hadden kunnen zijn van de datum van invrijheidsstelling. Dat onderzoek binnen de kring van personen bekend met de datum van vrijlating, heeft geen aanknopingspunten opgeleverd. De Rijksrecherche heeft Haenen zelf ook gevraagd om informatie te verstrekken, maar de journalist beriep zich op zijn journalistieke recht op bronbescherming.
Provincie:
Tag(s):