woensdag, 9. mei 2012 - 9:57

Ook docenten hebben examenstress

Den Bosch

De overgrote meerderheid (85%) van de docenten ervaart stress tijdens de eindexamenperiode, blijkt uit onderzoek van Uitgeverij Malmberg onder ruim 400 docenten.

Betrokkenheid staat voor docenten in alles voorop: 83% blijft leerlingen begeleiden, ook als de lessen voorbij zijn, een kwart voelt zich zelfs verantwoordelijk voor de fouten die leerlingen maken tijdens het examen. Het daadwerkelijk nakijken van de eindexamens is met stip het spannendste moment van de eindexamenperiode voor docenten. Het brengen van goed nieuws aan de leerlingen is het leukste moment van de examenperiode.

Minder vertrouwen in eindexamenuitslag

Bijna één op de vijf docenten heeft dit jaar minder vertrouwen in de eindexamenuitslag dan normaal, de verscherpte exameneisen liggen hieraan ten grondslag. De eindexamenperiode is voor bijna driekwart van de docenten pas geslaagd als zij er zelf alles aan hebben gedaan om de leerlingen optimaal voor te bereiden of als leerlingen hoger scoren dan het landelijk gemiddelde (36%). Docenten zien het slagingspercentage als een afspiegeling van zijn of haar kwaliteiten (35%).

Goede raad is goud waard

Om leerlingen klaar te stomen voor het behalen van hun diploma, luiden de populairste voorbereidingen als volgt: 65% van de docenten blijft de lesstof herhalen totdat ze er zeker van zijn dat de leerlingen het begrijpen; leerlingen die er minder goed voor staan krijgen extra aandacht (81%); en docenten zijn extra mild om spanning bij de leerlingen weg te nemen (33%). Het moment dat docenten horen of de leerling die er slecht voor stond is geslaagd, wordt door één op de vijf als zenuwslopend ervaren.

Tot het laatste moment betrokken

De omgang tussen leerling en docent verandert in het eindexamenjaar. Volgens bijna de helft van de docenten heeft dit te maken met het feit dat leerlingen tijdens de eindexamenperiode meer gemotiveerd zijn om te leren. Dat docenten tot het moment suprême betrokken zijn blijkt wel: 83% van de docenten vindt het erg belangrijk leerlingen direct na het eindexamen persoonlijk te spreken om te horen hoe ze het eindexamen hebben ervaren. “We merken dat docenten graag individuele aandacht aan leerlingen willen besteden, dat blijkt ook uit het onderzoek, en dat ze de coachende rol die zij tijdens deze periode invullen toejuichen,” aldus Henja de Haas, marketingmanager voortgezet onderwijs bij Malmberg.

Nakijken verreweg het spannendste

Het daadwerkelijk nakijken van de eindexamens is voor de ruime meerderheid het spannendste moment van de eindexamenperiode. Het fout rekenen van een antwoord, terwijl je weet dat de leerling de stof wel begrijpt, wordt door docenten als zeer moeilijk ervaren (42%). Meer dan de helft van de docenten bespreekt eventuele zorgpunten met de leerlingen zelf; 14% van de docenten neemt de zorg mee naar huis en bespreekt het met zijn of haar partner.

Jong geleerd, anders gedaan

Opvallend genoeg ervaren oudere docenten de eindexamenperiode anders dan hun jongere collega’s. Zo behandelen docenten in de leeftijd van vijftigplus meer proefexamens en oefentoetsen dan docenten met een leeftijd tot 35 jaar. Jonge docenten zijn tijdens de eindexamenperiode juist extra streng voor hun leerlingen. Ook ervaren zij meer stress in deze periode dan hun oudere collega’s. Jongere docenten kijken, meer dan hun oudere collega’s, uit naar de stunt die de leerlingen ieder jaar organiseren.

Vrouwelijke docenten ervaren meer stress

Vrouwelijke docenten ervaren meer stress tijdens of voorafgaand aan de eindexamenperiode dan mannelijke docenten. Een kwart van de vrouwen kan situaties met leerlingen die minder goed presteren moeilijk loslaten, ze bespreken dit vaker thuis met hun partner dan mannelijke docenten.
Provincie:
Tag(s):