donderdag, 16. februari 2012 - 14:45

Openbare hoorzitting krachtwijken in Groningen

Groningen

De gemeenteraad van Groningen houdt dinsdag 21 februari in het stadhuis een openbare hoorzitting over de krachtwijken en de wijkaanpak in de stad Groningen.

De Groninger gemeenteraadsleden horen graag van organisaties en instellingen die een bijdrage leverden aan projecten in de krachtwijken, hoe zij de samenwerking in de krachtwijken hebben ervaren. Ook krijgen ze graag tips voor de wijkaanpak in Groningen. De gemeenteraad wil de ervaringen in de krachtwijken als kapstok gebruiken om breder te kijken naar de toekomstige wijkaanpak in de hele stad.

Aanleiding voor de hoorzitting is een rapport van de Rekenkamercommissie over de effecten van het krachtwijkenbeleid. Daarin wordt onder meer geconcludeerd dat na een moeizame aanloopperiode de samenwerking in de krachtwijken goed op stoom is.
Provincie:
Tag(s):