maandag, 24. september 2012 - 18:38

Opnieuw panden verzakt door NZ-lijn

Amsterdam

Een deel van de Vijzelgracht in Amsterdam is afgezet vanwege problemen met de boor van de Noord-Zuidmetrolijn.

In Amsterdam heeft de gemeente vier panden aan de Vijzelsgracht ontruimd. Dit door ontstaande problemen met de boor van de Noord-Zuidlijn.

Vanochtend is bij het vertrek van de tunnelboor Victoria uit station Vijzelgracht een lekkage van boorspoeling ontstaan. Deze is nog niet verholpen. Op dit moment – begin van de avond – wordt er nog steeds hard aan gewerkt om het lek te dichten. Om geen risico te nemen laat de gemeente Amsterdam direct omwonenden van een viertal panden uit voorzorg in een hotel overnachten.

Situatie bovengronds is stabiel
In de loop van de middag is de lekkage van de boorspoeling uit de kop van de boormachine iets afgenomen, maar het lek is nog niet gedicht. Nog steeds loopt er boorspoeling in het station. Om de lekkage te kunnen dichten wordt dichtmiddel geïnjecteerd, zowel vanuit het station als vanuit de boormachine.

De lekkage van vandaag heeft in de eerste uren geleid tot een lichte zakking van de grond direct boven de tunnelboormachine van zo’n 10 mm. Twee panden op de hoek Vijzelgracht/Prinsengracht hebben een zakking van maximaal 7 mm laten zien. Dat is nog ruim binnen de voor het gehele boortracé geldende veiligheidsmarges.

'Risico’s beperken'
Hoewel de situatie iets verbeterd is, kan niet uitgesloten worden dat er alsnog complicaties optreden of dat de herstelwerkzaamheden tegenvallen. Wanneer er te veel boorspoeling uit de kop van de machine weglekt, is er altijd een kans dat er drukverlies optreedt. Dit zou kunnen leiden tot een plaatselijke verzakking van grond, het wegdek en van direct omliggende panden.

De bouwers willen risico’s voor de omgeving zo veel mogelijk beperken. Daarom laten ze bewoners van vier panden in het invloedsgebied van de boormachine in een hotel overnachten op kosten van de gemeente Amsterdam. Een aanpak die voortgekomen is uit incidenten bij de Vijzelgracht in de zomer van 2008.
Provincie:
Tag(s):