donderdag, 20. december 2012 - 8:39

Opruier Project X Hoorn gaat vrijuit

Hoorn

De 16-jarige jongen die via Twitter had opgeroepen naar een Project X-feest in Hoorn te komen, hoeft niet meer te vrezen voor een forse rekening van de gemeente.

De gemeente had de zaak juridisch laten uitzoeken. Volgens Burgemeester Onno van Veldhuizen is er weliswaar sprake van een onrechtmatige daad, maar is de kans zeer klein om via de rechter de kosten daadwerkelijk op de jongen of zijn ouders te verhalen.

In Hoorn werd op maandag 24 september en vrijdag 5 oktober een project X aangekondigd. Op basis van een veiligheidsanalyse en een risico-inschatting voelde de burgemeester zich in het belang van de openbare orde in beide gevallen genoodzaakt om maatregelen te treffen. Dit ging onder andere om de inzet van de politie en de gemeente. De kosten voor deze maatregelen bleken ongeveer 15.000 euro per aankondiging.

Afspraak
Onlangs heeft er een tweede gesprek tussen burgemeester Van Veldhuizen en de initiator van de eerste project X oproep en zijn vader plaatsgevonden. De burgemeester heeft hen uitgelegd dat er te weinig juridische mogelijkheden waren om de kosten bij de jongen te verhalen. Ook gaf de burgemeester aan dat hij de jongen geen (taak) straf kon opleggen, en dat deze zaak wat de gemeente betrof werd afgesloten.

Verantwoordelijkheid
De jongen gaf echter uit eigen beweging aan voorlichting te willen geven op scholen over zijn ervaringen en de keerzijde en impact van sociale media. ‘Daar heb ik veel respect voor,’ vertelt burgemeester Van Veldhuizen. ‘Hij hoeft dit niet te doen, maar vindt zelf dat hij de maatschappij iets verschuldigd is. Dat is een voorbeeld van verantwoordelijkheid nemen. Maar hoe goed dit ook is, voor de consequenties wil ik in de toekomst niet afhankelijk zijn van de goede wil van een dader. Daarvoor zijn de maatschappelijke gevolgen te groot.’
Provincie:
Tag(s):