vrijdag, 29. juni 2012 - 9:14 Update: 08-07-2014 0:31

Opsporing van cybercrime niet adequaat georganiseerd

Cybercrime is een steeds belangrijker maatschappelijk probleem. De wereldwijde schade door cybercrime bedraagt jaarlijks bijna 400 miljard euro. De organisatie van de opsporing van cybercrime door de Nederlandse politie kent echter nog een groot aantal verbeterpunten. Dit zegt Pro Facto en het Centrum voor Recht&ICT van de Rijksuniversiteit Groningen.

De huidige opsporing is voor een belangrijk gedeelte decentraal georganiseerd in regionale teams. Daarnaast houdt op landelijk niveau het KLPD zich met cybercrime bezig. Cybercrime krijgt op decentraal niveau vaak een te lage prioriteit en er is geen eenduidige centrale aansturing. Bovendien is er sprake van versnipperde kennis binnen en tussen regio's en wordt deze onderling vaak niet uitgewisseld. De vorming van de Nationale Politie vormt een uitgelezen mogelijkheid om deze tekortkomingen weg te nemen. Specialistische kennis op het gebied van cybercrime zou geconcentreerd moeten worden in één enkele landelijke afdeling, die zowel nationale als regionale rechercheurs ondersteunt.
Categorie:
Tag(s):