dinsdag, 17. april 2012 - 14:25

Ouderen hebben recht op dagelijks douchen

Den Haag

Ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen het recht om dagelijks te douchen en het recht om op tijd naar de wc geholpen te worden, ook als het gaat om incontinentiemateriaal. Dit schrijft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten in de Nota van Wijziging op de Beginselenwet AWBZ-zorg.

‘Als een oudere dagelijks wil douchen dan moet hij dat kunnen afspreken en kunnen vertrouwen op die afspraak’, aldus de staatssecretaris.

Dit geldt ook voor het recht om elke dag naar buiten te kunnen gaan. De oudere die veilig alleen naar buiten kan gaan, kan dat doen zo vaak als hij wil. Cliënten die hulp nodig hebben, moeten ondersteund worden door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder gaat in overleg met de oudere over wie hem naar buiten begeleidt. De begeleider kan een zorgverlener, mantelzorger of vrijwilliger zijn.
Provincie:
Tag(s):