donderdag, 20. september 2012 - 14:12

Ouderen positief over hun huisarts

Amsterdam

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun huisarts. Ouderen en mensen met een goede gezondheid geven hun huisarts doorgaans een zes of hoger als rapportcijfer. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Ook over de andere zorgverleners - specialisten, tandartsen en fysiotherapeuten - bestaat algemene tevredenheid. Hun gemiddeld rapportcijfer varieerde tussen de 7,5 en 7,9.

In 2011 had 72 procent van de Nederlandse bevolking contact met de huisarts in de 12 maanden voorafgaand aan de gezondheidsenquête . Van deze groep gaf ruim 96 procent de huisarts een 6 of hoger als rapportcijfer. Het gemiddelde rapportcijfer voor de huisarts van zowel mannen als vrouwen was 7,7. Ouderen zijn daarbij relatief positiever in hun oordeel dan jongeren van 20 tot 30 jaar.

Gezonde patiënten zijn positiever over de huisarts dan degenen die hun gezondheidstoestand als minder dan goed beoordelen. Uit die laatste groep gaf 93 procent van de mannen hun huisarts een zes of hoger als rapportcijfer, tegen 98 procent van de mannen die hun gezondheid als zeer goed beoordeelden. Het verschil bij vrouwen was iets kleiner. Mannen en vrouwen gaven de huisarts even vaak een voldoende.
Provincie:
Tag(s):