maandag, 15. oktober 2012 - 8:28

OuderenOmbudsman krijgt ruim 1.400 klachten en vragen

Bunnik

De OuderenOmbudsman heeft in de eerste drie maanden van haar bestaan ruim 1.400 vragen en klachten ontvangen van senioren.

Verreweg de meeste telefoontjes en mails kwamen van ouderen die zich ernstig benadeeld voelen door de forse bezuinigingen in de zorg. Eén van de zaken waarover volop is geklaagd, is het terugdringen van het aantal uren huishoudelijke hulp. Ook maken veel ouderen zich ernstige zorgen over de hoogte van hun pensioen en AOW. De OuderenOmbudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds.

Medichijnen
Ouderen klagen daarnaast over het feit dat zij van hun apotheek steeds "andere" medicijnen krijgen. Dit komt omdat veel zorgverzekeraars tegenwoordig een zogenoemd preferentiebeleid hanteren. Dit houdt in dat alleen nog de goedkoopste variant van een bepaald medicijn wordt vergoed. Omdat verzekeraars continu over de prijzen van geneesmiddelen onderhandelen met de fabrikanten, krijgen mensen wel telkens hetzelfde medicijn mee naar huis, maar van een ander merk. Veel ouderen, die zich vertrouwd voelen met hun oude medicijn, vinden dit niet prettig.

Datzelfde geldt voor de verstrekking van incontinentiemateriaal. Ook hierover is de afgelopen maanden meerdere keren geklaagd. Zo zouden sommige verzekeraars alleen nog inferieure, goedkope merken vergoeden met lekkende luiers als gevolg.

Financiële situatie
Uit de vele vragen die bij de OuderenOmbudsman zijn binnengekomen blijkt verder dat veel ouderen zich zorgen maken over de korting op hun pensioen en AOW. Ook zijn ze vaak slecht op de hoogte van regelingen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De OuderenOmbudsman heeft hen zoveel mogelijk doorverwezen naar de juiste instanties.
Provincie:
Tag(s):