maandag, 13. augustus 2012 - 17:14

Ouwerkerkse Kreek: Veiligheidsregio schaalt af, waterschap neemt over

Burgemeester Rabelink van de gemeente Schouwen-Duiveland heeft namens de Veiligheidsregio laten weten dat de GRIP-situatie voor Ouwerkerk is opgeheven.

Het isoleren van het oostelijke deel van de Ouwerkerkse Kreek is succesvol gebleken. Uit doorlopende metingen is gebleken dat dinoflagellaat niet meer in gevaarlijke aantallen voorkomt in de Oosterschelde. Daarmee is de voedselveiligheid gegarandeerd. Dinoflagellaat komt alleen nog in hoge concen- tratie voor in het oostelijke deel van de Ouwerkerkse Kreek. Waterschap Scheldestromen werkt samen met Rijkswaterstaat verder aan een oplossing om de alg in het oostelijk deel van de kreek te bestrijden.

Op dit moment onderzoeken waterschap en Rijkswaterstaat of de alg met minimale hoeveelheden waterstofperoxide bestreden kan worden. In de loop van de week volgt meer informatie over het plan van aanpak en de extra maatregelen die hieruit voortkomen.

Het ingestelde zwemverbod voor het Ouwerkerkse strand is opgeheven. Alleen in de Ouwerkerkse Kreek en bij de Weg van de Buitenlandse Pers blijft het zwemverbod uit veiligheidsoverwegingen van kracht. Hier wordt overtollig schoon water naar de Oosterschelde gepompt.
Provincie:
Tag(s):