dinsdag, 19. juni 2012 - 11:00

'Overheid is Q-koortspatiënten excuses verschuldigd'

Den Haag

De Nationale Ombutsman vindt dat de relatie tussen de overheid en de Q-koortspatiënten ernstig is geschaad. De overheid had de burger gedurende de Q-koortsepidemie onvoldoende op haar netvlies staan.

En nog steeds kijkt de overheid onvoldoende naar wat de burger nodig heeft om weer verder te gaan. Dat is niet behoorlijk. Dat concludeert Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in zijn vandaag verschenen rapport ‘Het spijt mij; over Q-koorts en de menselijke maat’. Hij doet een aantal aanbevelingen om het vertrouwen te herstellen.

Teleurstellend
Eerder heeft de Nationale ombudsman de minister van VWS aangesproken op haar rol en aangespoord de belangen van patiënten serieus te nemen. De afwijzende houding van de minister vond hij teleurstellend. Alex Brenninkmeijer: “Zij had onvoldoende oog voor de concrete gevolgen voor deze Q-koorts patiënten.” Daarop hield hij op 24 april een hoorzitting in Den Bosch.

Conclusies
In zijn rapport ‘Het spijt mij; over Q-koorts en de menselijke maat’, concludeert de Nationale ombudsman dat de aanpak door de overheid niet behoorlijk is geweest. De overheid heeft haar burgers onvoldoende en niet tijdig voorgelicht over de risico’s en oorzaken van Q-koorts.

Alex Brenninkmeijer vindt dat de overheid met een tegemoetkoming moet komen voor de schrijnende gevallen. Daarnaast pleit hij dat de overheid haar excuses maakt om zo het vertrouwen tussen de burger te herstellen.

De Q-koorts heeft veel slachtoffers gemaakt. Niet alleen zijn ten minste 25 mensen overleden en tienduizenden besmet, nog steeds ondervinden veel patiënten dagelijks de gevolgen van de Q-koorts.
Provincie:
Tag(s):