woensdag, 28. november 2012 - 14:59

Overheid voor de rechter gesleept om snelheid stadssnelwegen

Amsterdam

Milieudefensie begint een rechtszaak tegen de overheid vanwege het afschaffen van de 80-kilometerzones op de stadssnelwegen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Dit heeft de organisatie woensdag laten weten.

'Wij toonden in een bezwaarschrift bij Rijkswaterstaat aan dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onzorgvuldig is omgesprongen met het berekenen van de extra luchtvervuiling die door de snelheidsverhoging tot stand komt', stelt Milieudefensie. Desondanks draait het ministerie het besluit niet terug. Daarom stappen wij naar de rechter.

“Minister Schultz springt onzorgvuldig om met de gezondheid van duizenden burgers die ongezonde vieze lucht inademen, een prestigezaak waar omwonenden en automobilisten niks mee opschieten,” aldus Ivo Stumpe van Milieudefensie. “Door gegoochel met cijfers en verkeersmodellen is de impact op de luchtkwaliteit veel te laag ingeschat. Maar mensen ademen de echte uitstoot van uitlaatgassen in.”

Uit een onderzoek in opdracht van Milieudefensie bleek dat het ministerie een ongeschikt rekenmodel hanteerde om de luchtverontreiniging op de A10 in Amsterdam in kaart te brengen. Zo wordt er in het model geen rekening gehouden met de bebouwing rond de snelweg die de verspreiding van luchtvervuiling tegenhoudt.

De concentratie fijnstof en stikstofdioxiden, beide zeer schadelijk voor de gezondheid, is dan ook veel hoger dan berekend. Bij de A13 in Rotterdam verdwijnen er in de verkeerscijfers van het ene op het andere moment duizenden auto's en vrachtwagens. Daarnaast zijn de rekenmodellen jarenlang niet herijkt.

Verschil meten en rekenen
Op meetlocaties van de GGD, DCMR en de RIVM langs de stadsnelwegen waar luchtvervuiling daadwerkelijk wordt gemeten, blijkt de vervuiling ook hoger dan de berekeningen. “Dan is er dus iets mis met je rekenmodel, maar daar trekt de verkeersminister zich niets van aan. Er is net zo lang gerekend tot de snelheid omhoog mag,” aldus Stumpe.

Stumpe: “Als verkeersminister Schultz niet wil kijken naar de werkelijke vervuiling, met alle gezondheidsproblemen voor omwonenden van dien, dan moeten we dat afdwingen via de rechter.” Uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden zorgen voor tal van gezondheidsproblemen, zoals longaandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker.
Provincie:
Tag(s):