woensdag, 14. maart 2012 - 12:44

Overlastgezin moet woning in Vleuten uit

Vleuten

Een gezin dat al jaren voor overlast zorgt in Vleuten, moet hun huurwoning uit.

Dat heeft de kantonrechter in Utrecht geoordeeld in een procedure die was begonnen door de woningstichting die de woning verhuurde.

De rechter stelde vast dat uit het dossier blijkt dat het gezin al jaren voor overlast zorgt. Tussen mei 2005 en mei 2009 waren er 102 meldingen bij de politie. Daarna werden de meldingen minder, maar bleef er volgens omwonenden sprake van overlast. De meldingen betroffen vooral geluidsoverlast, maar ook ruzies binnen het gezin, die op straat werd uitgevochten.

De kantonrechter oordeelde dat het gezin in onacceptabele mate overlast heeft veroorzaakt. De woningcorporatie heeft in samenspraak met de huurders diverse pogingen ondernomen om de situatie te verbeteren, maar het gezin bleef overlast veroorzaken. De rechter heeft daarom het huurcontract nu ontbonden.
Provincie:
Tag(s):