vrijdag, 22. juni 2012 - 14:15

Parkeerverbod voor grote voertuigen op Deventer bedrijventerreinen

Deventer

Het college van burgemeester en wethouders in Deventer wil niet meer dat grote vrachtwagens ’s nachts en in de weekenden op bedrijventerreinen parkeren.

'Het realiseren van een truckparking is om meerdere redenen niet gelukt. Om ongewenst geparkeerde vrachtwagens te weren, komt er een parkeerverbod', meldt de gemeente Deventer vrijdag.

Het parkeerverbod gaat in op 1 januari 2013 en geldt voor grote voertuigen op de bedrijventerreinen. Daarmee wordt de (verkeers-)veiligheid bevorderd en de uitstraling van de bedrijventerreinen verbeterd. Ook hebben de camera’s die eind dit jaar worden geplaatst dan vrij zicht. Dat is belangrijk om criminaliteit tijdig te ontdekken en hiertegen te kunnen optreden.

Geen truckparking gevonden
De gemeenteraad heeft 140.000 euro beschikbaar gesteld voor een truckparking. Samen met bedrijvenparkmanagement is uitvoerig gezocht naar een geschikte centrale parkeerlocatie voor vrachtwagens.

Er zijn diverse particuliere en gemeentelijke terreinen in beeld geweest. Om financiële en juridische redenen, bleken al deze terreinen niet haalbaar. Ook de locaties Zweedsestraat/Londenstraat (parkeerplaats bij snackbar Andrees) en Noorwegenstraat (langs parkeren) zijn afgevallen vanwege te weinig ruimte en gebrek aan draagvlak.

Het verbod geldt voor voertuigen met een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 uur ‘s morgens en 22 uur mogen vrachtwagens wel parkeren.

Evaluatie
Vrachtwagenchauffeurs gaan waarschijnlijk uitwijken naar parkeerplaatsen langs de A1. Ook kunnen bedrijven op eigen terrein oplossingen zoeken. Na een half jaar vindt een evaluatie plaats. Dan wordt bekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Het is de bedoeling dat een gedeelte van het door de raad beschikbaar gestelde budget nu wordt ingezet voor aanschaf van borden, communicatie en handhaving. Dat stelt het college voor aan de raad.
Provincie:
Tag(s):