maandag, 19. maart 2012 - 9:03

Partij voor de Dieren wil duidelijkheid over veiligheid eten ganzen- en hertenvlees

Den Haag

Het eten van ganzenvlees kan mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid, omdat het besmet kan zijn met de EHEC-bacterie. Toch wil de provincie Zuid-Holland het eten van ganzenvlees gaan promoten.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt dat onbegrijpelijk en vraagt Gedeputeerde Staten daar dan ook mee te stoppen.

In Duitsland is het overgrote deel van de herten en reeën besmet met de EHEC- bacterie. Deze bacterie, waarover vorig jaar veel ophef was, kan dodelijk zijn voor mens en dier. De kans is aanwezig dat in ons land deze dieren eveneens drager zijn van de EHEC-bacterie. Omdat besmetting vaak via het oppervlaktewater plaatsvindt, kunnen ook andere in het wild levende dieren met de EHEC-bacterie zijn besmet.

Zo lang deze dieren niet door mensen worden gegeten, is het gevaar voor de volksgezondheid klein. De provincie Zuid-Holland is echter van plan het eten van ganzenvlees te gaan promoten om voedselverspilling tegen te gaan. Vele duizenden ganzen worden jaarlijks afgeschoten omdat ze overlast zouden veroorzaken. Volgens boeren eten ze te veel gras dat voor hun koeien is bestemd of ze eten andere gewassen.

De jagers die de dieren neerschieten, eten de ganzen zelf op of verkopen ze aan particulieren, restaurants of poeliers. Maar het grootste deel van de gedode ganzen wordt vernietigd. De provincie vindt dit verspilling van voedsel en wil daarom de inwoners van Zuid-Holland aanmoedigen ganzenvlees te gaan eten.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt dat onderzocht moet worden of de dieren besmet zijn met de EHEC bacterie, wat gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. De partij wil daarom dat Gedeputeerde Staten laten onderzoeken of dat inderdaad het geval is vanwege de risico’s voor de gezondheid van mensen.

De partij wil verder weten of neergeschoten dieren sowieso worden gekeurd met het oog op de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Verder zou de provincie er bij het Rijk op moeten aandringen de consumptie van vlees van in het wild levende dieren te verbieden, nu blijkt dat dit vlees een serieuze besmettingsbron is voor de EHEC-bacterie of andere ziekteverwekkers.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de provincie met vergezochte en onjuiste argumenten het eten van ganzenvlees wil promoten, omdat er onnodig duizenden ganzen worden afgeschoten en vernietigd.
De Partij voor de Dieren wijst er ook nog op dat het provinciaal beleid is om het promoten van producten over te laten aan de markt. Het promoten van ganzenvlees is dus helemaal geen taak voor de provincie. Als de provincie dat dan toch doet, zou ze beter het voorkomen van andere vormen van voedselverspilling of het eten van plantaardige producten kunnen promoten.
Provincie:
Tag(s):