donderdag, 18. oktober 2012 - 18:04 Update: 08-07-2014 0:45

Pensioen: Alleenstaande ouderen 440 euro achteruit, echtparen 840

Alleenstaande ouderen zijn er afgelopen jaar 440 euro op achteruit gegaan. Echtparen zelfs 840 euro.

De onredelijke korting op de bijstandsuitkering van ouderen met een AOW-gat treft vooral oudere arme migranten.

Een typisch geval van ongelijke behandeling vindt de FNV en heeft daarom samen met andere organisaties een klacht ingediend bij de Commissie Gelijke Behandeling/College voor de Rechten van de Mens.

De wet "Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting", die op 1 januari 2012 is ingevoerd, heeft vergaande gevolgen voor de allerarmste groep ouderen in Nederland. Door de jaarlijkse afbouw met 5 procent van de dubbele heffingskorting wordt deze groep ouderen als enige van alle AOW'ers in Nederland op hun inkomen gekort. Ook de tegemoetkoming voor koopkrachtverlies (MKOB), die alle andere ouderen in Nederland wel als extraatje ontvangen, raken deze ouderen kwijt.

De FNV vindt het oneerlijk en niet terecht dat de allerarmste groep ouderen door deze twee maatregelen dubbel worden getroffen. De inkomens- en koopkrachttegemoetkoming hebben zij zeker zo hard nodig als andere AOW-gerechtigden.
Categorie:
Tag(s):