donderdag, 19. januari 2012 - 12:42 Update: 08-07-2014 0:55

Pensioenfonds ABP verhoogt ook haar premie

Den Haag

Het pensioenfonds ABP gaat haar premie verhogen. Volgens het grootste pensioenfonds is dat nodig omdat men volgens de wet te weinig geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Net als bij de pensioenfondsen PMT en PME is de dekkingsgraad te laag geworden door de verslechterende economie waardoor maatregelen nodig zijn.

De premie om bij te dragen aan het herstel van de financiële positie van ABP gaat van 1 naar 3 procent, zo maakt het fonds vanochtend bekend.

Het precieze percentage - als de pensioenen verlaagd moeten worden - zal bekend gemaakt worden op 1 februari 2012, nadat de deelnemersraad en werkgeversraad van ABP hierover hun advies hebben gegeven. Dit besluit moet vervolgens nog getoetst worden door De Nederlandsche Bank. Of het besluit daadwerkelijk moet worden uitgevoerd per 1 april 2013, wordt bepaald op basis van de stand van de dekkingsgraad op 31 december 2012.

Voorzitter Henk Brouwer: ‘We kunnen ons heel goed voorstellen dat onze deelnemers hierdoor teleurgesteld zullen zijn. Een besluit tot verlaging van de pensioenaanspraken en pensioenrechten, hoe beperkt ook, is een maatregel die we nemen als het echt niet anders kan. We maken eind van het jaar opnieuw de balans op. Dan weten we of de pensioenaanspraken en – uitkeringen daadwerkelijk verlaagd moeten worden in april 2013.’

Andere fondsen
De andere twee grote pensioenfondsen, Zorg en Welzijn en het pensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hoeven nog geen verlaging van de pensioenen aan te kondigen. Zij profiteren van de versoepeling bij de berekening van de tekorten die de Nederlandse Bank onlangs heeft ingesteld om de fondsen meer lucht te geven.
Categorie:
Tag(s):