donderdag, 26. juli 2012 - 13:35

Personeel drankenhandel tilt nog te zwaar

Den Haag

Een derde van de groothandelaren in dranken doet te weinig om zijn personeel te beschermen tegen lichamelijke overbelasting, zoals te zwaar tillen. Dat blijkt uit controles door de Inspectie SZW bij zo’n negentig bedrijven vorig jaar.

De Inspectie SZW bezocht in 2011 in totaal 88 drankengroothandels en producenten van dranken. Bij 32 procent van deze bedrijven waren er onvoldoende maatregelen genomen om lichamelijke overbelasting van medewerkers te voorkomen. In de meeste gevallen hadden de overtredingen te maken met het ontbreken van hulpmiddelen voor chauffeurs bij het lossen van vrachtwagens met dranken. Vaak waren de geïnspecteerde bedrijven niet eens bedacht op het risico van lichamelijke overbelasting van de chauffeurs en hadden ze dit niet vastgelegd in een risico-inventarisatie.

In totaal kregen 38 bedrijven een waarschuwing om de tekortkomingen binnen een bepaalde termijn te verhelpen. Afhankelijk van de verbeteringen die de drankensector de komende tijd kan laten zien, zal de Inspectie SZW besluiten of en wanneer opnieuw controles plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):