vrijdag, 10. augustus 2012 - 21:19

Petten onderzoekt nieuwe productiemethode voor medische isotopen

Petten

Deze week is in de reactor in Petten een proefbestraling gestart om medische isotopen te produceren met laagverrijkt uranium als grondstof. Dit meldt de Nuclear Research and consultancy Group (NRG) vrijdag.

Op de internationale nucleaire Top in Seoul eerder dit jaar heeft Nederland ingestemd met een verklaring om na 2015 geen hoogverrijkt uranium meer te gebruiken bij de productie van medische isotopen. Petten is hiermee de eerste reactor in Europa die voor haar productie van Molybdeen 99, het werkpaard van de nucleaire geneeskunde, overgaat van hoogverrijkt uranium naar laag verrijkt uranium.

Dit is de eerste fase van een internationaal project waarin NRG samen met de leverancier van de grondstoffen en de afnemer van de isotopen onderzoekt of het technisch haalbaar is om op deze wijze medische isotopen te produceren. Het project heeft in deze fase een omvang van 1,4 miljoen euro en levert 3,9 manjaar aan werk op in de Pettense duinvallei. Dit onderzoek past in de strategie van NRG, om de leveringszekerheid van medische isotopen nu en in de toekomst te waarborgen.

Non-proliferatie vraagt om conversie
Afgelopen maart 2012 vond in Seoul de Nuclear Security Summit plaats. Nederland, Frankrijk, België en de VS, de vier samenwerkende landen op het gebied van medische isotopen, hebben de ambitie geuit om na 2015 geen proliferatiegevoelig hoogverrijkt uranium meer te gebruiken bij de productie van medische isotopen; op voorwaarde dat het belang van de patiënt niet in het geding komt.

Hoogverrijkt uranium is moeilijk verkrijgbaar en in 2005-2006 is de onderzoeksreactor in Petten voor haar brandstof reeds overgeschakeld op laagverrijkt uranium. Voor de productie van Molybdeen99 wordt vandaag de dag nog gebruikt gemaakt van hoogverrijkt uranium als productiegrondstof. Om met laagverrijkt uranium Molybdeen99 te kunnen produceren moeten er diverse technische aanpassingen worden verricht. De voorbereidingsfase op de tekentafel is inmiddels voltooid. De eerste proefbestraling is nu gaande.

Planning
Na afronding van de voorbereidende fase, is de daadwerkelijke testfase nu gestart. Zowel grondstoffenleverancier als afnemer zijn bij het project betrokken. Naast de technische aspecten moet ook de medische registratie op orde zijn zodat het eindproduct gekwalificeerd is voor de behandeling van patiënten. Het streven is dat eind 2015 de productie van Molybdeen99 vanuit Petten geheel is overgeschakeld op laagverrijkt uranium.

Resultaten Proefbestraling
Na de proefbestraling van de laagverrijkte grondstof voor Molybdeen99 in de reactor, wordt de grondstof onderzocht in de Hot Cell Laboratories. In dit nabestralingsonderzoek wordt gekeken of de grondstof de vereiste kwaliteit heeft. Hierna start een goedkeuringstraject van toezichthoudende instanties alsook vervolg fases in het project waarbij de kwaliteitscontrole van het eindproduct Molybdeen99 plaatsvindt.
Provincie:
Tag(s):