donderdag, 5. juli 2012 - 22:00

Peuterspeelzaal Exloo krijgt nieuwe kans

Exloo

Peuterspeelzaal De Hummelhonk in Exloo blijft het schooljaar 2012-2013 open. Vanwege een afnemend aantal peuters, dreigde deze zomer sluiting voor de peuterspeelzaal.

De oudercommissie wist wethouder Jacob Bruintjes er echter van te overtuigen dat er voldoende potentieel is voor de peuterspeelzaal. Komend schooljaar krijgen de ouders nu de kans om samen met Welzijngroep Andes, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het peuterspeelzaalwerk, te zorgen voor meer aanwas van peuters uit het dorp. In mei volgend jaar wordt de situatie opnieuw bekeken. Er moeten dan minimaal 15 kinderen zijn om de peuterspeelzaal open te kunnen houden.

Het peuterspeelzaalwerk wordt gefinancieerd middels de ouderbijdrage en een subsidie van de gemeente per kindplaats. Sinds een paar jaar heeft peuterspeelzaal De Hummelhonk te maken met een afnemend aantal peuters, waardoor de exploitatie krapper wordt. Op dit moment zijn 11 van de 15 kindplaatsen bezet en dat is financieel niet rendabel. Bovendien is ook met het oog op het pedagogisch klimaat een groep van 15 kinderen wenselijk.

Na het bericht over de mogelijke sluiting, oriënteerde de oudercommissie van De Hummelhonk zich op het potentieel voor de peuterspeelzaal. Dat bracht ze tot de conclusie dat er voldoende peuters zijn in Exloo en daarmee voldoende potentieel om de peuterspeelzaal open te kunnen houden. In een gesprek met wethouder Jacob Bruintjes deden Welzijngroep Andes en de oudercommissie gezamenlijk de toezegging zich in te zetten om het aantal peuters in De Hummelhonk te doen uitbreiden. In de overtuiging dat het aantal bezoekende peuters zal toenemen, is de oudercommissie bereid om bij een niet volledige bezetting financiële tekorten aan te vullen.

Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen tussen de 2½ en 4 jaar elkaar twee dagdelen per week ontmoeten en samen spelen onder professionele begeleiding, ter voorbereiding op het basisonderwijs.
Provincie:
Tag(s):