woensdag, 25. januari 2012 - 12:33

'Plan kilometerheffing CDA maakt autokilometers duurder zonder echte milieuwinst'

Amsterdam

Milieudefensie is blij te zien dat het taboe op de kilometerheffing afbrokkelt, nu het het wetenschappelijk instituut van het CDA hier vandaag een plan voor presenteerde.

De voorstellen van het CDA-instituut in het rapport zijn echter weinig ambitieus. “Dit is niet wat we nodig hebben om files aan te pakken en serieuze milieuresultaten te behalen,” aldus Ivo Stumpe van Milieudefensie.

Milieudefensie is voorstander van een vorm van kilometerheffing met tarieven naar tijd, plaats en voertuigkenmerken. Stumpe: “Niet elke gereden kilometer is even schadelijk voor het milieu of zorgt voor even veel verkeersdrukte. Die moet je dus ook anders belasten.” Met een combinatie van accijnsverhoging en een slimme kilometerheffing kunnen we het verkeersgedrag van mensen sturen. Op deze manier wordt minder rijden, zuiniger rijden, en spitsmijden gestimuleerd en worden de maatschappelijke kosten van het verkeer inzichtelijk voor de automobilist.

Dat lukt allemaal niet met een platte heffing achteraf zoals het CDA dit wil. Stumpe: “Als je op een simpele manier autokilometers duurder wilt maken, doe dat dan via de accijns. Dan stimuleer je ook een zuinige rijstijl en zuinige auto's.” In het huidige plan wil het CDA de accijnzen juist niet verhogen.

Milieudefensie ziet in het huidige voorstel dan ook weinig milieuwinst maar is blij dat de discussie weer is geopend. De organisatie roept de partij, die onlangs aankondigde van duurzaamheid een belangrijk standpunt te willen maken, op met een ambitieuzer plan te komen. Het CDA-instituut wil dat de partij zich volgende kabinetsperiode hard maakt voor kilometerbeprijzing.
Provincie:
Tag(s):