dinsdag, 12. juni 2012 - 17:15

Poeldiep Grijpskerk en vijvers Sportlaan Zuidhorn over naar waterschap

Grijpskerk

Vrijdag 15 juni aanstaande draagt de gemeente het Poeldiep in Grijpskerk en de vijvers aan de Sportlaan in Zuidhorn over aan het waterschap Noorderzijlvest. Het waterschap kan het onderhoud efficiënter uitvoeren en neemt daarom het beheer over.

In de gemeente gaan de vijvers langs de Sportlaan te Zuidhorn en het Poeldiep te Grijpskerk over naar het waterschap. Eén van de voorwaarden van deze overdracht is, dat de gemeente de betreffende waterpartijen ‘schoon’ oplevert. De gemeente heeft de waterpartijen afgelopen winter uitgebaggerd en deze zijn nu schoon voor overname door het waterschap. De kades blijven in beheer en onderhoud van de gemeente, net als de kleinere waterpartijen in de dorpen.

De wateroverdracht is het gevolg van de afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal Bestuursakkoord water tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Een van de afspraken hierin is, dat daar waar het waterschap het onderhoud aan oppervlaktewater efficiënter kan uitvoeren, het beheer en onderhoud aan het waterschap wordt overgedragen.
Provincie:
Tag(s):