donderdag, 22. maart 2012 - 12:29

Polikliniek vergoedt eigen bijdrage voor psychiatrische patiënten

Rotterdam

Forensisch-psychiatrische polikliniek Het Dok gaat met onmiddellijke ingang de eigen bijdrage betalen voor patiënten die zich bij deze instelling aanmelden.

Het Dok neemt daarmee de drempel weg voor patiënten om zich te laten behandelen voor hun psychiatrische problemen. Het Dok verwacht met deze tijdelijke noodgreep geweld en overlast op straat en binnen gezinnen te voorkomen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vanaf 1 januari jl. voor patiënten in de ggz een eigen bijdrage van € 200 per jaar ingevoerd. De verplichte eigen bijdrage heeft in de afgelopen maanden bij Het Dok geleid tot een enorme teruggang in het aantal aanmeldingen van mensen met complexe psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen. Zo is er een daling van 68% te zien bij verwijzingen na tijdelijke huisverboden (na huiselijk geweld).

Het bestuur van Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden, waaronder Het Dok valt, vindt het maatschappelijk onaanvaardbaar dat deze mensen (onder andere personen met agressieproblemen en veroorzakers van huiselijk geweld) onbehandeld blijven.

De vergoeding van de eigen bijdrage geldt voor patiënten van de vestigingen van Het Dok in Rotterdam, Dordrecht, Breda en Tilburg. Daaraan is de voorwaarde verbonden dat de patiënt altijd komt opdagen voor behandeling. De kosten van deze maatregel vindt Het Dok beter te verantwoorden dan de gevolgen van het niet behandelen van deze mensen.

Gevolgen
De gevolgen van niet behandelen zijn ten eerste agressie op straat en in gezinnen, en ten tweede de kosten die uiteindelijk door politie en justitie gemaakt moeten worden, als de zaak uit de hand loopt. Ook de psychische gevolgen van geweld voor de gezinsleden (die vaak pas veel later ontstaan en zich uiten in soms ernstige psychiatrische problemen) zijn een belangrijke reden ervoor te zorgen dat de noodzakelijke zorg direct geboden kan worden.

Belangenverenigingen en organisaties in de geestelijke gezondheidszorg hebben eerder protest aangetekend tegen de eigen bijdrage in de ggz. Bezuinigingen in de zorg kunnen ook leiden tot het uitgeven van meer geld bij justitie.

Het Dok is een forensisch-psychiatrische polikliniek met vestigingen in Rotterdam, Dordrecht, Breda en Tilburg en behandelt mensen met psychiatrische stoornissen die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Het Dok heeft zich onder andere gespecialiseerd in het behandelen van mensen die hun agressie niet kunnen beheersen.
Provincie:
Tag(s):