dinsdag, 20. maart 2012 - 16:27

Politici in de Haagse regio minder bedreigd

Den Haag

In 2011 zijn er volgens het Team Bedreigde Politici (TBP) minder politici bedreigd dan in 2010.

Het Team kreeg in totaal 253 meldingen binnen van bedreigingen. Niet alle meldingen van bedreigingen die bij het TBP binnenkomen vallen onder bedreiging met een misdrijf. In 146 van de 253 meldingen, bleek dat er geen sprake was van een strafbare bedreiging.

In de overige 107 gevallen besloot de officier van justitie dat er wel sprake was van een strafbare bedreiging en deden de betrokkenen vervolgens aangifte. Dit cijfer is lager dan in 2010, toen kwamen er 201 strafbare bedreigingen binnen bij het TBP.

Van de 107 strafbare bedreigingen in 2011 zijn er 44 opgelost, zijn er nog 36 in onderzoek, werden 10 zaken geseponeerd en werd in 17 zaken geen verdachte getraceerd. In een groot aantal zaken ging het om bedreigingen door minderjarigen.

De politie Haaglanden en het OM Den Haag hebben overigens niet alle 107 aangiftes zelf afgehandeld. In totaal zijn er 37 zaken overgedragen aan andere politiekorpsen voor verder onderzoek in die regio.

Mogelijke verklaringen daling
Het is niet mogelijk om precies aan te geven wat de reden van de daling is ten opzichte van 2010. Wel kan gekeken worden naar verschillen tussen de twee jaren, die wellicht een rol spelen in de daling. Zo was er in 2011 meer voorlichtingsmateriaal beschikbaar. In de lesmodule Digipesten van Bureau Halt wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat de strafbaarheid en gevolgen zijn van het uiten van bedreigingen via internet.

Aan de ontwikkeling van dit voorlichtingsmateriaal werkten mee het Team Bedreigde Politici, Parket Den Haag, Bureau Halt en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
Provincie:
Tag(s):