dinsdag, 6. maart 2012 - 18:21

Politie gaat dit jaar 10% meer illegalen overdragen

Den Haag

De politie gaat het toezicht op vreemdelingen versterken om illegaal verblijf tegen te gaan.

'De vreemdelingenpolitie zal dit jaar 4.800 illegalen overdragen aan de Dienst Terugkeer en Vertrek. Dat is 10 procent meer dan in 2010', melden de ministeries van Veiligheid en Justitie en Immigratie, Integratie en Asiel dinsdag .

Dat staat in afspraken over de prestaties van de Vreemdelingenpolitie tussen de ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) en hoofdcommissaris Kuijs (voorzitter Raad van Korpschefs).

De meeste aandacht gaat naar illegalen die zich schuldig maken aan misdrijven of overtredingen of die overlast veroorzaken. Daarnaast richt de politie zich op asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd en op andere vreemdelingen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en dus illegaal in Nederland zijn. De politie houdt rekening met kwetsbare groepen als minderjarige, oudere en zieke illegalen en slachtoffers van mensenhandel.
Provincie:
Tag(s):