donderdag, 19. januari 2012 - 13:20

Politie pakt meer verdachten van overval op

Rotterdam

Ondanks dat in 2011 weer minder overvallen zijn gepleegd, heeft de politie aanzienlijk meer verdachten opgepakt. 'De krachtsinspanning van politie en de samenwerking met ketenpartners leveren resultaten op', concludeert korpschef Frans Heeres, namens de Raad van Korpschefs verantwoordelijk voor de aanpak van overvallen

De grote en gerichte politie-inzet leverde in het afgelopen jaar aanzienlijk meer verdachten op. Met de aanhouding van 1.211 verdachten over 2011 tegenover 966 in 2010, is sprake van een goed resultaat. Met name ook omdat hierdoor het oplossingspercentage steeg van 24 procent in 2010 naar 30 procent in 2011.

Het aantal overvallen daalde van 2.572 in 2010 naar 2.272 in 2011. Het streefgetal is 1.900 in 2014, maar voorzitter Aboutaleb van de Taskforce Overvallen vindt dit niet ver genoeg gaan. 'Dat zijn nog ruim vijf overvallen per dag. Als je de impact van elke overval weer meemaakt, dan is 1.900 nog veel teveel. Maar het is goed om aan dalende tendens te zien sinds 2009 (2.898 overvallen). Laat dit een stimulans zijn voor eenieder om de ingezette aanpak verder te intensiveren.'
Provincie:
Tag(s):