maandag, 2. juli 2012 - 19:00

Politie Zeeland kijkt terug op een geslaagd Concert at SEA

Het zevende popfestival, op de mooiste plek van Nederland, is weer achter de rug. De politie kijkt terug op een geslaagde editie, welke zonder noemenswaardige incidenten is verlopen.

De politie-inzet werd gecoordineerd door een staf grootschalig en bijzondere optreden, welke zich vooral bezighield met de effecten van zo'n groot evenement. Denk hierbij aan de verkeersstromen en mogelijke openbare orde problemen. De politiemensen in de buurt van het evenemententerrein werden ter plaatse gebriefd en aangestuurd. Op het festivalterrein was een operationeel overleg met andere overheidsdiensten, te weten brandweer, geneeskunidige hulpverleningsorganisatie en gemeente Schouwen-Duiveland.

Politie Zeeland werd ondersteund door enkele analysten van het Crisiscommunicatieteam Politie, welke voortdurend rapporteerden over veiligheidsgerelateerde onderwerpen. Denk hierbij aan verkeersbelemmeringen in Zuid-West Nederland, sfeerbeeld op het festivalterrein en mogelijke verstoringen van de openbare orde. Zo kwamen uit de analyse twee verkeersknelpunten op Goerree-Overflakkee naar voren, waar door de wegbeheerder vroegtijdig kon worden ingespeeld. Ook kwam uit de analyse naar voren dat de sfeer op het festivalterrein goed was, ondanks wat regen. Het was de eerste keer dat dit communicatieteam werd ingezet. Sinds maart van dit jaar beschikt de Nederlandse politie over dit team.

Het tweedaagse festival verliep volgens planning. De politie was niet op het evenemententerrein aanwezig, deze taak was bij beveiligingsdiensten weggelegd. In de omgeving van het terrein waren politiemensen vooral bezig met toezicht en hulpvragen. De politie was in verschillende vormen aanwezig, van biker tot boot en van politie te paard als natuurlijk ook op de motor.

Politie Zeeland zette voor het eerst een specifiek Twitterkanaal in. We hebben voor dit kanaal gekozen omdat bleek dat de berichtgeving over Concert at SEA in de (social) media, vooral via dit communicatiemiddel verliep. Belangrijkste reden was om actief contact met bezoekers te leggen door hen te informeren, preventietips te geven en interactie te voeren. In tien dagen groeide het twitteraccount van de politie tot 600 volgers. De reacties van de volgers waren positief. Vele vragen werden beantwoord en contacten gelegd. Het servicecentrum kon merken dat er via de telefoon beduidend minder vragen werden gesteld.
Provincie:
Tag(s):