dinsdag, 10. juli 2012 - 21:16

'Politieacademie heeft financiële problemen'

Apeldoorn

De Politieacademie zou in de financiële problemen zitten. Dit zou dinsdagavond blijken uit stukken die Nieuwsuur in bezit heeft.

De Politieacademie zou met grote financiële tekorten te kampen hebben die rond de 19 miljoen euro liggen. De voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie, oud-generaal Ad van Baal reageerde in de uitzending van Nieuwsuur dat het tekort in dit lopende jaar op dit moment 8 miljoen euro bedraagt en dat in de tweede helft van 2012 de nog geplande bezuinigingsmaatregelen dit tekort moeten wegwerken. Deze bezuinigingen zouden volgens van Baal niet ten koste gaan van het politieonderwijs.

De OR en de raad van toezicht weigeren de begroting voor 2012 goed te keuren. De politiebonden willen dat minister Opstelten een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren. De Politieacademie zegt in een reactie dat Nieuwsuur zich baseert op onvolledige informatie.

Reactie Politieacademie
Het programma Nieuwsuur heeft vanavond (10 juli) een item over de Politieacademie waarin de voorzitters van enkele politiebonden en het Tweede Kamerlid mw. Kuiken het woord voeren over onder meer de financiële situatie van de Politieacademie, de achterstanden in examens en enkele andere onderwerpen.

De Politieacademie (PA) heeft op 5 juli j.l. de redactie van Nieuwsuur, na een uitgebreide mondelinge toelichting, deze feitelijke informatie gegeven over de diverse onderwerpen die in de uitzending aan de orde zullen komen, zoals de financiële situatie.

‘Het is ons gebleken dat Nieuwsuur in het item geen gebruik zal maken van deze feitelijke informatie en zich uitsluitend baseert op mondelinge uitlatingen zoals genoemd die feitelijk onjuiste informatie bevestigen. Tevens zijn de interviews opgenomen nog voordat het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie over de staat van het Politieonderwijs en de beleidsreactie van de Minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) daarop werden gepubliceerd, op 5 juli jl.’, aldus de Politieacademie.
Provincie:
Tag(s):