donderdag, 27. december 2012 - 10:56 Update: 03-07-2014 1:03

Politietop levert deel salaris in na 'moreel beroep' Opstelten

Politietop levert deel salaris in na 'moreel beroep' Opstelten

Op functionarissen met een topfunctie binnen de politie waarvan het huidige inkomen boven de nieuwe normen die per 1 januari 2013 van kracht worden uitkwam, heeft Minister Opstelten een moreel beroep gedaan om
vrijwillig van het surplus aan inkomen af te zien.

'Tot mijn genoegen hebben de betreffende functionarissen aan mijn verzoek gehoor gegeven. Dit draagt bij aan geloofwaardig leiderschap en een integere politieorganisatie', schrijft Opstelten in een brief aan de Tweede Kamer. Het nieuwe arbeidsvoorwaardenkader, dat van toepassing is op alle functionarissen vanaf schaal 15, gaat per 1 januari 2013 in, gelijktijdig met de nieuwe Politiewet. De inkomens van de op die datum benoemde top 61 van de politie zullen vanaf de start van de Nationale Politie binnen de normen van het nieuwe arbeidsvoorwaardenkader blijven. [b]Zeer beperkt aantal toelagen[/b] De opzet van de beloningsstructuur van het nieuwe arbeidsvoorwaardenkader isidentiek aan die van de Topmanagementgroep van de sector Rijk. Dat betekenteen bezoldiging die voor het leeuwendeel bestaat uit een basissalaris. Naast dit basissalaris is een zeer beperkt aantal toelagen mogelijk. Deze toelagen hebbenaltijd een directe relatie met het functioneren en de te leveren prestatie. Het toekennen van een veelvoud van toelagen en vergoedingen, waar men voorheen nog wel aanspraak op kon maken, is op basis van het nieuwe kader niet meer mogelijk. [b]'Stapelen' voorkomen[/b] Het onwenselijke ‘stapelen’ van losse inkomenscomponenten wordt hiermee voorkomen. Ook de hoogte van de toelagen is beduidend ingeperkt. Het maximaal te verwerven inkomen van een landelijk korpschef of een politiechef blijft daarmee onder de voor de publieke en semi-publieke sector geldende maximum inkomensnorm die per 1 januari 2013 geldt op grond van de Wet normering topinkomens (Wnt). Dit maximaal te verwerven inkomen is tevens goed vergelijkbaar met gelijkwaardige functies in de publieke sector.
Provincie: