maandag, 24. september 2012 - 10:43

Politievakbond ACP: Berichtgeving Telegraaf tendentieus

Leiden

De ACP neemt met kracht afstand van het artikel in de Telegraaf, zoals vandaag (maandag 24 september) in genoemde krant gepubliceerd.

De ACP heeft grote bewondering en respect voor alle politiemensen en hulpverleners die in Haren, in bijzonder moeilijke en zware omstandigheden, hebben opgetreden. In het artikel is sprake van stemmingmakerij en onvolledige berichtgeving. Dit meldt politievakbond op zijn website.

De ACP zet zich er al jaren voor in om het soort van excessieve vormen van geweld, zoals in Haren, aan de orde te stellen en via allerlei wegen terug te dringen. Dit is ook de reden dat de ACP besloot om op de vragen van de betreffende journalist in te gaan. Voor de ACP is de veiligheid van politiemensen prioriteit één. Niemand anders dan de daders zijn in dit geval verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. De gebeurtenissen roepen echter wel vragen op bij leden en de ACP zelf. Hierover ging ook het interview met de Telegraaf.

Niet vooruitlopen op onderzoek

Tijdens het interview is echter nadrukkelijk aangegeven dat de lopende onderzoeken, duidelijkheid moeten geven en dat de ACP zich tot die tijd onthoudt van uitspraken en conclusies. Daarnaast heeft de ACP aangegeven een aantal vragen te hebben die zij schriftelijk aan de korpsleiding wil voorleggen. Ook heeft de ACP een aanzet gegeven voor een discussie over hoe met dit soort zaken in preventieve zin om te gaan.

De wijze waarop multimedia en media in deze tijd functioneren, roept de vraag op hoe bestuur, politie en samenleving met deze fenomenen om moeten gaan. Hierover moet wat de ACP betreft een publieke discussie plaatsvinden. Dit raakt immers een aantal fundamentele rechten, zoals wij die in onze samenleving kennen. Deze discussie kan en zal de komende tijd worden voortgezet.
Provincie:
Tag(s):