dinsdag, 2. oktober 2012 - 20:27

Poort van Noord verdubbelt de N33

Regio

Rijkswaterstaat en het consortium Poort van Noord hebben maandag het
contract van de verdubbeling van de N33 Assen- Zuidbroek ondertekend in
Den Haag.

Namens de Noordelijke bestuurders was de Groningse
gedeputeerde Boumans aanwezig. Na een zorgvuldige
aanbestedingsprocedure heeft Rijkswaterstaat het werk van de
verdubbeling van de N33 gegund aan Poort van Noord. Dit consortium
bestaat uit BAM PPP en PGGM. Bij de gunning is extra gelet op de wijze
waarop met de omgeving wordt omgegaan. De weggebruikers en
omwonenden moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van de
verdubbeling.

Poort van Noord heeft het tracé opgedeeld in vijf geografische clusters en twee hoofdfasen. In de eerste fase wordt er over het gehele tracé gewerkt aan de tweede baan en de nieuwe kunstwerken. Het verkeer blijft dus gewoon over de N33 rijden. Er wordt ook gewerkt aan de knooppunten Assen en Zuidbroek. Tijdens de werkzaamheden aan de knooppunten blijven de aansluitingen open.

Als de tweede baan klaar is start de tweede fase. Het verkeer wordt over de nieuwe rijbaan geleid en de oude rijbaan wordt gerenoveerd. Tussen Assen en de Hunzepassage ligt de zandstrook voor de tweede baan al geruime tijd klaar. Dit deel wordt dan ook al eerder verdubbeld open gesteld. Poort van Noord verwacht het werk vervroegd te kunnen opleveren, maar de harde deadline is 31 maart 2015.

De komende maanden werken de partijen het plan van aanpak verder uit. Samen met de provincies en gemeenten worden de details van het werk ingevuld, vergunningen aangevraagd en er vinden werkzaamheden in het kader van de flora en faunawet plaats.In het voorjaar van 2013 starten de werkzaamheden.

De raming van de N33 bedraagt ruim € 200 Miljoen. Naast de aanleg van de weg moet hiervan ook de planstudie, onderzoekskosten, grondaankoop en dergelijke van worden betaald. Eind dit jaar bij Financial close van het contract ontstaat er meer zicht op de financiën wanneer de planning, termijnen en indexering zijn verwerkt. Eventuele financiële meevallers worden volgens een van te voren afgesproken verdeelsleutel terugbetaald aan de bestuurlijk partners. Maar pas bij oplevering van het contract in 2015 is er volledig zicht op de financiën.
Provincie:
Tag(s):