donderdag, 19. april 2012 - 20:52 Update: 08-07-2014 0:53

Populaire frisdrinkers temperen alcoholgebruik jongeren

Dat zien drinken, doet drinken bij jongeren, was al bekend. Nieuw onderzoek toont aan dat het omgekeerde ook werkt: als populaire jongeren strak aan het fris blijven, zijn leeftijdgenoten minder geneigd tot alcoholgebruik.

Dat blijkt uit onderzoek van Hanneke Teunissen en collega's van de Radboud Universiteit.

Om erachter te komen hoe de invloed van leeftijdgenoten op alcoholgebruik werkt, onderzochten Teunissen en collega's of jongeren van14 en 15 jaar hun geneigdheid tot drinken aanpassen aan leeftijdgenoten die duidelijk pro- of duidelijk anti-alcohol zijn. Daarvoor deden ze eerst een groot onderzoek onder 532 jongeren waarin de populariteit van medescholieren in kaart werd gebracht. Daarna deden 74 jongens mee aan een vervolgonderzoek, waarbij ze in een digitale chatroom een aantal vragen over drinken kregen voorgelegd. Terwijl de vragen in beeld verschenen, zagen ze ook de antwoorden van leeftijdgenoten. Zodoende werd duidelijk wie pro- of anti-alcohol was.

Uit het onderzoek bleek dat de jongens zowel beïnvloed werden door populaire als door minder populaire leeftijdgenoten. Maar als een populaire jongen alcohol afwijst, is dat effect sterker dan wanneer een minder populaire leeftijdgenoot dat doet. Dat resultaat is nieuw, zegt Hanneke Teunissen: 'Tot nu toe lag de nadruk altijd op de nadelige invloed van populaire leeftijdgenoten op alcoholgebruik, maar dit onderzoek toont aan dat ze ook een gunstige invloed kunnen hebben.'

Leeftijdgenoten kunnen elkaars alcoholgebruik dus zowel aanwakkeren als temperen. Die conclusie kan belangrijk zijn voor de ontwikkeling van nieuwe alcoholpreventieprogramma's.
Categorie:
Tag(s):