dinsdag, 7. augustus 2012 - 18:10

Potten met verboden koelstoffen gevonden in loods Rotterdam

Rotterdam

Naar aanleiding van een tip deed de Zeehavenpolitie dinsdagochtend onderzoek in een loods in Rotterdam-Noord. 'Daarbij werden zes potten met verboden koelstoffen aangetroffen', meldt de politie dinsdag.

Tegen de eigenaar van de loods, een 63-jarige man uit Rotterdam, is proces-verbaal opgemaakt.

Volgens de tip zou er in die loods aan de Marconistraat een hoeveelheid potten met (verboden) koudemiddelen zijn opgeslagen. De eigenaar, die ter plaatse was, ontkende dat deze voorhanden waren in zijn loods.

Na onderzoek werden twee houten kisten aangetroffen, waarin zich totaal 142 potten met koudemiddelen bevonden, afkomstig uit door hem gesloopte koelkasten.

Na analyse van de potten, bleken drie potten voorzien van koudemidden met een niet te traceren code. Verder werden zes potten met verboden koudemiddelen aangetroffen. Deze middelen tasten de ozonlaag aan.

Het geheel was aan te merken als afval. Tevens werd een vergunning van een Duitse inzamelaar van afvalstoffen aangetroffen. Daar de eigenaar niet voorzien was van de nodige vergunningen, is tegen hem proces-verbaal opgemaakt. Een nader onderzoek volgt.
Provincie:
Tag(s):