zaterdag, 18. februari 2012 - 19:59

Presentatie nieuw klaverblad tijdens inloopbijeenkomst Zuidbroek

Zuidbroek

Rijkswaterstaat en de provincies Groningen en Drenthe presenteren donderdag 23 februari het ontwerp van het nieuwe klaverblad op de N33 bij Zuidbroek.

Het ontwerp-tracébesluit voor de N33 ging nog uit van twee rotondes achter elkaar bij Zuidbroek. Omdat de provincie Groningen extra geld beschikbaar heeft gesteld voor de realisatie van een klaverblad is het ontwerp aangepast. Het nieuw ontworpen klaverblad heeft drie bogen en een verbindingslus die onder de A7 door loopt. Dit moet zorgen voor een optimale inpassing in het landschap. Het nieuwe klaverblad wordt opgenomen in het Tracébesluit dat in april zal verschijnen.

De inloopavond is bedoeld om belangstellenden de gelegenheid te geven kennis te nemen van de gewijzigde plannen. Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de provincies en Rijkswaterstaat aanwezig om uitleg te geven. Eventuele zienswijzen en bezwaren kunnen alleen tijdens de formele tervisielegging worden ingediend.

Naar verwachting ligt het Tracébesluit in april 2012 ter visie en kan de aannemer begin 2013 starten met de werkzaamheden. Uiterlijk 31 maart 2015 rijden de eerste auto’s over de vernieuwde weg.

De inloopmarkt is in dorpscentrum De Broeckhof, W.A. Scholtenweg 18 in Zuidbroek. De inloopmarkt duurt van 16.00 tot 21.00 uur.
Provincie:
Tag(s):