maandag, 16. april 2012 - 18:19

Preventief fouilleren mogelijk in Utrecht

Utrecht

De burgemeester van Utrecht heeft het gebied Breedstraatbuurt / Bemuurde Weerd Oostzijde aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

De maatregel maakt in dat gebied de weg vrij voor preventief fouilleren door de politie. De aanwijzing, die op 1 mei as. ingaat, maakt deel uit van een serie maatregelen om de drugsoverlast in de Breedtstraatbuurt te verminderen en de veiligheid te vergroten.

Bewoners en ondernemers in de Breedstraatbuurt ervaren hardnekkige overlast van handel in en gebruik van harddrugs in hun buurt. Van harddrugsverslaafden en —dealers is bekend dat zij vaak wapens bij zich hebben. Op advies van de politie en met instemming van het Openbaar Ministerie heeft burgemeester Wolfsen het gebied nu aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Binnen dit gebied mag de politie preventief fouilleren en kan zij het wapenbezit met extra kracht bestrijden. Preventief fouilleren mag alleen na toestemming van de officier van justitie voor een bepaalde dag, tijd en een zo beperkt mogelijke locatie binnen de grenzen van het aangewezen gebied.
Provincie:
Tag(s):