woensdag, 28. maart 2012 - 9:34

Principebesluit over verzelfstandiging gemeentelijke zwembaden

Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van Barneveld heeft haar voorgenomen besluit tot het verzelfstandigen van de gemeentelijke zwembaden omgezet in een principebesluit met inachtneming van de reactie van de Ondernemingsraad.

De Ondernemingsraad van de gemeente heeft een positieve reactie gegeven. Nog voor de zomer verwacht het college een definitief besluit te nemen over de toekomst van de gemeentelijke zwembaden in Barneveld.

De gemeente Barneveld heeft de zwembaden altijd in eigen beheer gehad. In veel andere gemeenten in Nederland zijn zwembaden verzelfstandigd. In 2011 is het onderzoek gestart naar de eventuele financiële voordelen van verzelfstandiging van de gemeentelijke zwembaden met de kanttekening dat het kwaliteitsniveau bij uitbesteden wel gelijk moet blijven. In het onderzoek zijn zwembad De Veluwehal en de buitenbaden Oosterbosbad en De Heuvelrand betrokken.

Het onderzoek toont aan dat de gemeente op de lange termijn bij verzelfstandiging van de zwembaden een financieel voordeel verwacht ten opzichte van het optimaliseren van de huidige baden. Anders dan een gemeente, zijn marktpartijen toch meer specialist in het commercieel exploiteren van zwembaden en hebben zij daarop ingerichte organisaties. Zij hebben niet de overheadlasten van een gemeentelijk apparaat en ook de personeelslasten zijn op termijn veelal lager. Daarnaast behalen deze partijen financiële voordelen uit grootschalige energie-inkoop.

Nadat het college van burgemeester en wethouders op 7 februari 2012 al een voorgenomen besluit tot verzelfstandiging van de gemeentelijke zwembaden nam, heeft het college nu met inachtneming van de reactie van de OR dit besluit omgezet in een principebesluit. Randvoorwaarden in het principebesluit zijn dat:

- Bij verzelfstandiging blijven de tarieven gehandhaafd, maar groei naar marktconforme tarieven is toegestaan mits in overleg met het college.
- Bij verzelfstandiging krijgt de exploitant vrijheid bij het bepalen van de openingstijden, maar daarbij rekening houdend met de in Barneveld levende gevoelens over zondagsrust.
- Bij verzelfstandiging blijft de positie van de huurders van het zwembad (zoals DWK) ongewijzigd. Er is ruimte voor het maken van andere afspraken met de huurders, mits in overleg met het college.

Het college legt nu het principebesluit en de randvoorwaarden voor aan de gemeenteraad voor haar wensen en bedenkingen. Daarna neemt het college een definitief besluit over de toekomst van de gemeentelijke zwembaden in Barneveld.
Provincie:
Tag(s):