donderdag, 21. juni 2012 - 21:52

Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe geeft bijna twee ton uit

Regio

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in het afgelopen half jaar bijna twee ton uitgegeven aan diverse activiteiten op het gebied van cultuur en natuurbehoud. Daaronder zitten diverse interessante activiteiten, die de komendemaanden uw bezoek waard zijn!

In het kader van het elfde poppenspelfestival in september 2012 organiseert de stichting Poppenspelfestival een erfgoedroute per fiets in de binnenstad van Meppel. Van 10 t/m 14 september is de route bestemd voor kinderen van groep 7 en 8 van de Meppeler basisscholen. Op 15 en 16 september 2012 is dezelfde route toegankelijk voor gezinnen. Langs de erfgoedroute zijn op drie locaties kleine poppenspelproducties te zien. Daarbij is een verteller aanwezig die de voorstelling inleidt. Het Cultuurfonds ondersteunt deze route, die stichting Poppenspelfestival organiseert samen met muziekschool Scala en de Stichting Oud Meppel, met een bijdrage van € 3.000,--.

Net als vorig jaar organiseert de stichting Veenhuizen Cultuur & Toerisme deze zomer verschillende evenementen in het bijzondere dorp Veenhuizen. Thema dit jaar daarvoor zijn ‘Sluizen en Sloten’ (nog te zien tot oktober 2012). Onderdeel van die evenementen is de uitvoering van het theaterstuk getiteld “Opgesloten”. Dit toneelstuk wordt aan het begin van de herfst meer dan 12 keer uitgevoerd. Locatie daarvoor is de Penitentiaire Inrichting Bankenbosch, Veenhuizen. “Opgesloten” gaat over emoties en ervaringen in gevangenschap. Gedetineerden spelen hierin
samen met amateurs-toneelspelers. Informatie over kaartjes voor de voorstelling kunt u terecht bij

Het Cultuurfonds heeft voor de productie en uitvoering van dit toneelstuk een bijdrage van € 5.000,-- beschikbaar gesteld. “Keik!”, Kleintje Kunst en Tuin in Midlaren, gemeente Tynaarlo Net als in 2011 organiseren de inwoners onder de supervisie van de Vereniging Dorpsbelangen in Midlaren een kunstkijkroute. In prachtige tuinen treft u op zaterdag 8 juli 2012 in Midlaren diverse kunstvormen aan, vaak door de bewoners zelf gemaakt. Onder de titel ‘Keik! Midlaren’ kunt u er niet alleen van beeldende kunst genieten, maar ook van muziek, zang en poëzie. Omdat deze activiteit zich afspeelt in de gemeente Tynaarlo is de bijdrage van € 1.500,-- afkomstig uit het Jenny Vrieling Fonds.

Voor het realiseren van een nieuwe onderdeel van het jaarlijkse Internationaal Folkloristisch. Dansfestival in Odoorn van 1 t/m 5 augustus 2012 krijgt de SIVO van het Cultuurfonds een bijdrage van € 5.000,--.
Dit nieuwe programmaonderdeel heet “Beleef Nederland in muziek, dans en kleding”. Hiermee hoopt de stichting tegemoet te komen aan de groeiende belangstelling van het publiek voor folklore in het algemeen en voor onze eigen Nederlandse cultuur in het bijzonder.

De Openbare Bibliotheek in Hoogeveen begint een website onder de naam “Grootscheeps!”. Samen met het Drents Archief, het Museum de 5000 Morgen en de Historische Kring zorgt de Bibliotheek ervoor dat op deze nieuwe website allerlei informatie kan worden gevonden over de
scheepvaartgeschiedenis van Hoogeveen. In september gaat de website “Grootscheeps!” formeel van start. Het Cultuurfonds heeft aan de
Hoogeveense bibliotheek voor het ontwikkelen van de website € 5.000,-- beschikbaar gesteld.

Ter gelegenheid van zijn officiële opening op 22 september a.s. krijgt het Centrum Beeldende Kunst Drenthe voor de organisatie van het project “De natuur der dingen” een bijdrage van € 5.000,--. “De Natuur der dingen” is een project dat zich afspeelt in de tuin achter de Nieuwe Kolk. Leerlingen van het VMBO Groen (afdeling AOC Terra) maken daar kennis met kunst, maar mogen ook zelf kunstwerken maken. Daarvoor staan hout en klei ter beschikking, maar ook de tuin zelf.

In totaal elf, deels onbewerkte, deels bewerkte zwerfstenen, worden geplaatst langs een wandelroute van het treinstation in Emmen naar Poolshoogte bij Exloo. De gemeenten Emmen en Borger-Odoorn, Staatsbosbeheer en Geopark de Hondsrug hebben het grootste deel van de financiering van dit project op zich genomen. Het idee hiervoor is afkomstig van beeldend kunstenaar Adri Verhoeven uit Kerkdriel aan de Maas. De elf stenen zijn in mei 2012 geplaatst en blijven tot april 2013 liggen. Het Cultuurfonds heeft hiervoor een bijdrage van € 4.000,-- beschikbaar gesteld.

Voor de aanschaf van een modern, gemakkelijk op te bouwen en af te breken podium voor concerten heeft de Stichting Kerkconcerten Vries van het Cultuurfonds een bijdrage gekregen van € 9.245,--. Omdat het een project in de gemeente Tynaarlo is, wordt de bijdrage geput uit het
Jenny Vrieling Fonds. Dit is een zogenaamd Cultuurfonds op Naam, dat beheerd wordt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Stichting Kerkconcerten Vries verzorgt jaarlijks de organisatie van zes tot acht concerten in de oude Dorpskerk. In die concerten treden amateurkoren en –orkesten, op maar ook professionals, zoals Ton Koopman. Mogelijk dat dit nieuwe podium al op 13 oktober a.s. tijdens de Muziek Marathon officieel in gebruik kan worden genomen, in aanwezigheid van het bestuur van het Cultuurfonds Drenthe.
Provincie:
Tag(s):