donderdag, 10. mei 2012 - 11:45

Prins Bernhard Cultuurfonds kent Zilveren Anjers 2012 toe

Amsterdam

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft dit jaar drie Zilveren Anjers toegekend aan mensen die zich geheel onverplicht en onbetaald hebben ingezet voor cultuur of natuurbehoud in Nederland of in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De laureaten zijn Wim Statius Muller (Cura(cc)ao), Reint Wobbes (Huizinge) en het echtpaar Clemens en Neeltje van der Ven (Den Bosch). De uitreiking vindt plaats op dinsdag 19 juni.

Wim Statius Muller (Cura(cc)ao, 1930) uit Cura(cc)ao ontvangt de Zilveren Anjer voor zijn bijzondere bijdrage als componist en pianist aan de Cura(cc)aose muziek.

Reint Wobbes (Hoogkerk, 1940) uit Huizinge ontvangt de Zilveren Anjer voor zijn inzet ten behoeve van het cultureel erfgoed, met name middeleeuwse kerken en kerkhoven, in Groningen.

Clemens van der Ven (Den Bosch, 1941) en Neeltje van der Ven-Blonk (Rotterdam, 1940) uit Den Bosch ontvangen de Zilveren Anjer voor hun bijzondere bijdrage als moderne mecenas ten behoeve van kunst en cultuur.

De Zilveren Anjer
De Zilveren Anjer is een onderscheidingsteken voor mensen die zich geheel onverplicht en onbetaald hebben ingezet voor cultuur of natuurbehoud in Nederland of in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hare Majesteit de Koningin reikt jaarlijks de Zilveren Anjers uit. De uitreiking van de Zilveren Anjers 2012 vindt plaats op dinsdag 19 juni.
Provincie:
Tag(s):