dinsdag, 25. september 2012 - 21:33

Prins van Oranje op bezoek bij KNMI

De Bilt

Prins Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag met de Adviescommissie Water (AcW) een bezoek gebracht aan het KNMI in de Bilt. Hij heeft zich laten bijpraten over de stand van zaken rond de nieuwe KNMI Klimaatscenario's en het Deltaprogramma 2013.

De Adviescommissie Water (AcW), waarvan de Prins van Oranje voorzitter is, is voor een reguliere vergadering op het KNMI bijeen gekomen. De commissie adviseert de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de uitvoering van het nationale waterbeleid.

Voor de vergadering is de AcW geinformeerd over de ontwikkeling van de nieuwe KNMI Klimaatscenario's voor Nederland. Deze opvolgers van de KNMI '06 Klimaatscenario's zullen in 2013 gereed zijn en gepresenteerd worden. Zij vormen de basis voor de keuzes die Nederland als deltaland moet maken in
een veranderend klimaat waar veilig wonen en werken voorop staat.

Het bezoek van de Prins van Oranje en de andere leden van de AcW aan het KNMI was zodoende voor Deltacommissaris Wim Kuijken een mooie gelegenheid om de commissie bij te praten over het Deltaprogramma 2013. Dit derde Deltaprogramma is vorige week op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Binnen dit programma worden maatregelen ontwikkeld om Nederland te beschermen tegen overstromingen en de zoetwatervoorziening zeker te stellen. De klimaatscenario's van het KNMI vormen de bouwstenen voor het Deltaprogramma.
Provincie:
Tag(s):