woensdag, 22. augustus 2012 - 1:58

Proef bestrijden alg Ouwerkerk geslaagd

De proef om Dinoflagellaat Alexandrium ostenfeldii te bestrijden in een afgesloten deel van de oostelijke Ouwerkerkse Kreek, is geslaagd.

De populatie van de alg is met 99,9% terugge- bracht. Daarmee voldoet het water aan de eisen die Rijkswaterstaat stelt om het water op de normale manier af te voeren naar de Oosterschelde. De controlenorm van Rijkswaterstaat is minder dan 1.000 cellen Dinoflagellaat per liter. Waterschap Scheldestromen gaat nu verder met het bestrijden van de alg in het overige deel van de oostelijke kreek.

De alg na bestrijding bijna volledig afgestorven en de giftige stoffen zijn afgebroken. De geïn- jecteerde waterstofperoxide is biologisch afbreekbaar en was daardoor binnen twee dagen uit het water verdwenen. Voor de overige flora en fauna van de kreek zijn de neveneffecten be- perkt gebleven. Er zijn enkele dode driedoornige stekelbaarsjes gevonden. Overige nadelige effecten voor vis- en bodemleven zijn niet waargenomen.

Vanaf vandaag neemt het waterschap maatregelen om de alg in de rest van de oostelijke kreek te bestrijden. Hiervoor wordt de kreek in twee delen opgesplitst. Ter hoogte van de brug wordt een gronddam aangelegd. Het deel ten zuiden van de brug wordt als eerste aange- pakt. Het deel ten noorden van de brug daarna. Het injecteren van beide delen met water- stofperoxide gebeurt vanaf een ponton en duurt waarschijnlijk tot en met aanstaande zater- dag. Vandaag wordt materiaal aangevoerd, dat kan leiden tot enige overlast in de omgeving. Het waterschap heeft omwonenden en omliggende bedrijven geïnformeerd over de mogelijke overlast door de werkzaamheden die op sommige dagen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat kan duren. Nadat de alg in de hele oostelijke kreek bestreden is, kan het waterschap pas beoordelen of de bestrijding van de alg succesvol is.

Volgens het ingestelde expertteam (met onder andere medewerkers van het waterschap, Rijkswaterstaat, Arcadis en de Universiteit van Amsterdam) is dit de eerste keer dat Dinofla- gellaat Alexandrium ostenfeldii in de praktijk bestreden wordt door het gedoseerd toedienen van waterstofperoxide. De proef in het oostelijke deel van de Ouwerkerkse Kreek en de uit- komsten daarvan worden daarom gebruikt voor onderzoek wereldwijd.

Vrijdag 17 augustus werd in een afgesloten deel van de Ouwerkerkse Kreek een proef gedaan om de alg te bestrijden. Over een lengte van 230 meter werd het water rondgepompt. Tijdens de circulatie werd waterstofperoxide geïnjecteerd.
Provincie:
Tag(s):